Web Order Management (WOM) - objednávky z WEB-u do ERP

Aplikácia Web Order Management slúži na publikáciu výrobkov a ich cien pre konkrétneho odberateľa (odberné miesto), evidenciu objednávok odberateľom, ich zber a spoľahlivé doručenie do ERP systému (napr. modulu predaj v IBISe).

 .

Pre koho je služba určená:

 • Služba WOM je určená predovšetkým dodávateľom, ktorých zákazníci si pravidelne buď telefonicky, alebo prostredníctvom faxov objednávajú dodávky tovaru.

 • Pre používanie objednávacieho systému postačí mať prístup k internetu a ľubovoľný webový prehliadač so zapnutou podporu JavaScriptu.Pred použitím musí každý zákazník poskytnúť zoznam používateľov, ktorí budú oprávnení jeho menom objednávať. Systémový administrátor nastaví prístup pre týchto používateľov.

Výhody:

 • Poskytuje presné, real-time informácie o cenách pre objednanie

 • Zoznamy poskytujú ďalšie doplnkové informácie k položke: cena, popis výrobku, fotky

 • prostredníctvom Šablón si môže odberateľ pripraviť pravidelné objednávky

 • Znižuje náklady na vystavenie a doručenie objednávky

 • Zvyšuje spokojnosť zákazníkov, komfort, presnosť a zároveň zvyšuje tržby, marže

Použitá technológia:

 • WOM je typickým príkladom RIA (Rich Internet Application), ktorá je postavená na technológii AJAX. Táto technológia umožňuje vytvárať internetové aplikácie s vysokým užívateľským komfortom bez potreby inštalácie.

 • Pre komunikáciu s prepojeným ERP systémom je možné využiť viacero technológii.

  • klasické EDI riešenie (napr. EDIFACT)

  •  synchronizácia pomocou Electronic Clearing Center (viac informácii o ECC nájdete na našich stránkach venovaných tejto technológii)

  •  je možné využiť i iné technológie, ako JMS, AS2, FTP ...


Schéma spracovania telefonických a internetových objednávok:

Schéma spracovania telefonických a internetových objednávok


Akým spôsobom môžete tento systém využívať?


Užívatelia ERP systému IBIS/DB


Ak využívate modul predaj v systéme IBIS/DB, tak stačí keď si dáte požiadavku na zaregistrovanie Vášho testovacieho odberateľa. Po zaregistrovaní u nás si môžete systém vyskúšať na vašich cenníkoch a položkách. Následne môžete postupne pripájať do systému Vašich odberateľov.Ostatní


Ak Vás tento spôsob internetového objednávania zaujal a máte záujem využiť tento systém v spolupráci s Vašim ERP, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.Prvé pripojenie


FireFox


Browser FireFox

TOPlist